تبلیغات
علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد - توصیف آزمایشات چکاپ!
علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد
کارگروه علمی- پژوهشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مرتبه
تاریخ : جمعه 7 مرداد 1390
یامیدانیدهرکدام ازاندکسهای آزمایشات چکاپ شمابرای چیست؟

آزمایشات خون:

FBS(FAST BLOOD suger)1:بررسی قندخون ناشتا

  میزان نرمال درحد60-110mg/dl 

2-uric acid:اسیداوریک خون(بررسی میزان اسیداوریک خون)

میزان نرمال درمردان:2.5-8 mg/dl

میزان نرمال درزنان:   1.4-1.8 mg/dl

3-   BUN(BLOOD urea Nitrogen): نیتروژن اوره خون(بررسی میزان اوره درخون ارزیابی عملکردکلیه)

میزان نرمال:7-25 mg/dl  

4-creatinin :بررسی کراتینین خون(بررسی عملکرد کلیه هاوفیلتراسیون کلیه ها)

میزان نرمال: 0.7-1.4 mg/dl

5-Cholesterol : کلسترول خون(بررسی میزان کلسترول خون یکی ازانواع چربی خون)

میزان نرمال: کمتراز200مطلوب میباشدوبیشتراز240نامطلوب است

6-Triglyceride :تری گلیسریدخون(بررسی میزان تری گلیسرید یکی ازانواع چربی خون-معمولاافزایش کلسترول ازافزایش تری گلیسریدخطرناکتراست)

میزان نرمال:  50-150 mg/dl

7- LDL : بررسی چربی بدخون(یکی ازانواع کلسترول خون)

میزان نرمال: 60-180 mh/dl

8- HDL: بررسی چربی خوب خون(یکی ازانواع کلسترول خون)

میزان نرمال: 30-80 mg/dl

10- Ca(calcium):بررسی کلسیم خون(یون مثبت)

میزان نرمال: 9.0-11.0 mg/dl

درنظرداشته باشیدکه تفسیروتشخیص باید توسط پزشک انجام شود .

 

        آزمایش ادرار urinanalysie

ماکروسکوپی (macroscopic)

Color=رنگ ادرار                            درحالت نرمالyellow= زرد

APPerrance=شفافیت

PH=  PHادرار-                                 میزان نرمال 4.5-8

Protein= پروتئین در ادرار                 درحالت نرمال منفی است

Glucose in urin= قند در ادرار       درحالت نرمال منفی است.( در دیابت مثبت می شود)

Keton= کتون در ادرار                      درحالت نرمال منفی است.(در دیابت مثبت می شود)

Blood /Hb= خون در ادرار             درحالت نرمال منفی است

Billirubin= بیلیروبین در ادرار         درحالت نرمال منفی است

Urobillinogen= اروبیلینوژن        میزان نرمال 0-4  میلیگرم/24ساعت        

Nitrite=  نیتریت                           درحالت نرمال منفی است

 میکروسکوپی :              Mircroscopic

WBC= وجود گلبولهای سفید در ادرار           میزان نرمال3-2 (درعفونت ادراری افزایش می یابد)

RBC=وجود گلبولهای قرمز(خون) در ادرار      میزان نرمال 2-1    

  EPithlial cell= سلولهای اپیتلیال         میزان نرمال 12-10 

Bacteria= باکتری          میزان نرمال منفی ( در صورت مثبت بودن نشاندهنده عفونت ادراری می باشد)

crystals= کریستال (املاح )                   میزان نرمال منفی (در سنگهای ادراری افزایش می یابد)

Caste= رسوب املاح                            میزان نرمال منفی(در سنگهای ادراری افزایش می یابد)

Yeaste= قارچ                                   میزان نرمال منفی

Mucus= ترشح موکوس                        میزان نرمال منفی
طبقه بندی: درباره آزمایشگاه، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
میزان رضایت مندی شما از گزارش کار ارسال شده چقدر می باشد؟

صفحات جانبی

قالب وبلاگ