تبلیغات
علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد - آزمایش ANA چیست؟
علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد
کارگروه علمی- پژوهشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 5 آذر 1393

این آنتی بادی پروتئینی است که بر ضد مواد داخل هسته سلولها ایجاد می شود. این آزمایش بیشتر در بیماریهای خود ایمنی یا Autoimmune دیده می شود از خصوصیات این آزمایش این است که قبل از بروز علائم بیماری بطور واضح دیده می شود و مثبت می گردد. بنابراین تست خوبی در این گونه موارد است Systemic Lupus Erythematic در 95% تا 99% موارد سیستمیک لوپوس اریتماتوز مثبت می شود. از مواردی که این آزمایش مثبت می شود می توان از آرتریت نام برد. در راش؛ در ترومبوسیتوپنی یا کمبود پلاکت خون thrombocytopenia؛ در لوپوس دارویی Drug induced lupus که آنتی بادی بر علیه هیستون histon (پروتئین هسته قابل حل در آب است که سر شار از تیروزین tyrosine و آرژینین Arginine است) ایجاد شود مثبت می شود. البته نکته قابل توجه در این مورد این است که در این مورد آزمایش Anti histon هم مثبت می گردد.  
نکته قابل توجه در آزمایش ANA این است که یک آزمایش ANA منفی بیماری SLE را غیرمحتمل نمی سازد و این به خاطر طبیعت نوسانی در بروز بیماریهای خود ایمنی است. در اینگونه موارد که شک به این بیماریها قوی است شاید لازم باشد آزمایش ANA در آینده دوباره کنترل گردد.

به هر صورت با توجه به بیشتر موارد، در صورت وجود یک آزمایش ANA منفی لزوم انجام تستهای بیشتر مشکوک است.

به طور خلاصه آزمایش ANA در بیماریهای زیر مثبت می شود:
1- SLE active در 99% موارد
2- SLE inactive در 95% موارد
3- Drug induced SLE در 99% موارد
4- بیماریهای Mixed connective tissue در 99% موارد
5- Scleroderma در 95% 
6- در سندروم شوگرن در 75% موارد
7- در آرتریت روماتوئید Rheumatoid Arthritis در 50% موارد
8- هپاتیت مزمن اتوایمیون Autoimmune chronic hepatitis در 40% موارد
9- زنان سالم 4% تا 5% موارد
10- در بیماری ری نود Raynaud"s disease

تقریبا در 5% افراد طبیعی آزمایش ANA مثبت است که این درصد با افزایش سن افزایش می یابد بطوریکه در سن 70 سالگی به 20% می رسد. در بیماریهای Systemic connective tissue عیار آزمایش ANA بیش از 160/1است.

اما در هر صورت ربطی به فعالیت بیماری و حتی به پیش آگهی بیماری ندارد. در هر صورت تقریبا 5% بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید Rheumatoid arthritis دارای ANA مثبت اما تست RF منفی دارند که در این موارد آزمایش Anti CCP توصیه می گردد که حساسیت بیشتری نسبت به آزمایش RF دارد. این آزمایش (Anti CCP) در 50% تا 60% در ابتدای بیماری آرتریت روماتوئید Rheumatoid arthritis (سه تا شش ماه پس از بروز علایم) مثبت می شود. در یک آزمایش Anti CCP مثبت بدون وجود علائم R.A در 95% موارد در آینده علائم بیماری RA آرتریت روماتوئید را پیدا می کنند.

با مصرف این داروها آزمایش ANA مثبت می شود:
1- Chlorpromazine 
2- Lithium carbonate
3- Practolol
4- Sulfonamides
5- Griseofulvin
6- Captopril
7- Propilthiouracil

این داروها علایم شبیه لوپوس ایجاد می کند:
1- Procacainamide
2- Hydralazine
3- Penicillamine
4- Isoniazoide
5- Sulffasalazine
6- Quinidine
7- Phenytoin
 
منبع: پایگاه علوم آزمایشگاهی ایران طبقه بندی: ایمنی شناسی ،  هورمون شناسی، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
میزان رضایت مندی شما از گزارش کار ارسال شده چقدر می باشد؟

صفحات جانبی

قالب وبلاگ