تبلیغات
علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد - علل افزایش مقدار beta HCG در زنان غیرباردار و راههای شناسایی نتایج مثبت کاذب در تست بتا
علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد
کارگروه علمی- پژوهشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

سه نوع HCG  در بدن وجود دارد:

1- هورمون CG

2-  HCG هیپرگلیكوزیله

3- HCG هیپوفیزی

 

HCG  به اشكال متفاوتی وجود دارد:

1-     ملكول كامل

2-     ملكول شكسته شده به وسیله آنزیم

3-     قطعه مركزی زنجیره بتا (B core fragment)

4-     زیرواحد بتا بدون پپتید ‍C انتهایی

5-     پپتید انتهایی C زیرواحد بتا.

 ملكول كامل شكل اصلی در سرم بوده و قطعه مركزی بتا Bcf)) شكل اصلی موجود در ادرار می‌باشد....

 


 

اعمال هورمونHCG : HCG در دوران حاملگی چندین عمل مختلف را انجام می‌دهد. این اعمال شامل تحریك تولید پروژسترون بوسیله سلولهای جسم زرد، برقراری جریان خون كافی جهت جفت و تداوم رشد و تمایز جفت و جنین در دوران حاملگی می‌باشد.

 

اعمال هورمون HCG هیپرگلیكوزیله: این هورمون موجب جایگزینی و رشد جفت در حاملگی می‌گردد. این هورمون همچنین سبب رشد و تهاجم بدخیمی‌هایی مانند نئوپلاسم‌های ترفوبلاستیك، مول مهاجم و كوریوكارسینوما می‌گردد.

 

اعمال هورمون HCG هیپوفیزی: این هورمون در طی سیكل قاعدگی تولید شده و به عمل هورمون LH كمك می‌كند. در دوران یائسگی یا در حوالی آن مقدار زیادی از هورمون HCG هیپوفیزی در سرم مشاهده شده كه توسط آزمونهای آزمایشگاهی قابل اندازه‌گیری می‌باشد. اما HCG تولید شده پس از یائسگی عمل شناخته‌شده‌ای ندارد.

 

علل مثبت شدن آزمایش HCGدر زنان غیرباردار:

 

1- سندروم HCG خانوادگی (Familial HCG Syndrome):

این سندروم جدیداً كشف شده و یكی دیگر ازعلل مثبت شدن آزمایش HCG در غیاب حاملگی است. مردان و زنان افزایش تولید HCG را از طریق ارثی كسب می‌كنند. مقدار HCG سرمی در این افراد از IU/L 135-1 گزارش شده است. این حالت در چندین زن و مرد در یك خانواده (معمولاً در برادران و خواهران) و در یكی از والدین وجود دارد.

         تمام موارد گزارش شده به اشتباه قبل از عمل جراحی باردار تشخیص داده شده‌اند و جراحی آنها به دلیل مشكوك بودن پزشك به حاملگی و یا سرطان انجام نشده است. در این سندروم بیماران HCG، HCG هیپوفیزی و HCG هیپرگلیكوزیله تولید نكرده سرطان و نئوپلاسم تروفوبلاستیك حاملگی یا كوریو كارسینوما نداشته و HCG مثبت كاذب ندارند. چند مورد از این حالت تاكنون گزارش شده كه در آنها همگی یك شكل تجزیه شده از زنجیره بــــتای آزاد را تولید می‌كنند. در این حالت زنجیره بتای آزاد فاقد قسمت پپتید انتهایی C می‌باشد. این HCG از نظر بیولوژیكی غیرفعال بوده بنابراین تداخلی در سیكل قاعدگی یا تخمك‌گذاری زنان یا تولید اسپرم در مردان ایجاد نكرده و فقط موجب مثبت شدن آزمایش HCG سرمی می‌گردد.

 

2- استفاده از HCG به عنوان مواد نیروزا:

     برخی از ورزشكاران ممكن است جهت دوپینگ از HCG برای تحریك تولید هورمونهای استروئیدی استفاده كنند كه این خود ممكن است سبب افزایش مقدار سرمی HCG گردد.

 

 

3- بیماری‌های تروفوبلاستیك خاموش:

بیماری‌های تروفوبلاستیك خاموش یكی دیگر از علل معمول افزایش HCG در زنان غیر بارداراست. مول هیداتیفرم علت شایع سقط جنین است. بقایای بافت مول هیداتیفرم در رحم اغلب نقاط ریزبافت بسیارتمایز یافته جفتی یا باقیمانده سلولهای سینسیتیو تروفوبلاست هستند. این نقاط بافتی بطور منظم تولید HCG نموده و پیش‌برنده تهاجم نیستند و HCG هیپرگلیكوزیله تولید نمی‌كنند و فقط موجب مثبت شدن آزمایش HCG می‌گردند. در بیشتر موارد نقاط ریز در مدت شش ماه سركوب شده و یا ناپدید می‌گردند، اما در حدود 10% موارد این نقاط ریز رشد نموده و HCG هیپرگلیكوزیله تولید كرده و سلولهای سینسیتیو تروفوبلاست در آنها ظاهر شده و بدخیم می‌گردند. در این موارد مقدارHCG افزایش یافته و بیمار بایستی شیمی درمانی گردد.

 

4- سرطانها:

        براساس آنچه كه در مقالات آمده است وقتی كه یك سرطان اولیه پیشرفت می‌كند می‌تواند موادی شبیه HCG را تولید كند. این مواد همان زیرواحد بتای آزاد Free B subunit)) بوده كه در نمونه سرم قابل شناسایی است. محصول تجزیه زیرواحد بتای آزاد قطعه مركــــــــــــــــزی B (B core fragment) بوده كه در نمونه ادرارقابل شناسایی است. تحقیقات نشان داده‌اند كه سرطانهای پیشرفته نه تنها زیرواحد بتای آزاد را تولید می‌كنند بلكه ازآن در پیش‌برد رشد سلولهای سرطانی استفاده می‌كنند. امروزه از واكسن‌هایی در تحقیقات بالینی استفاده می‌گردد كه موجب تولید آنتی‌بادی بر ضد زیرواحد بتای آزاد شده كه این آنتی‌بادی می‌تواند موجب حذف زیرواحد بتای آزاد و توقف رشد سرطان گردد.

 

5- نئوپلاسم تروفوبلاستیك یا كوریوكارسینوما:

     نئوپلاسم تروفوبلاستیك حاملگی (كوریو كارسینوما بدون تأیید هیستولوژیك) و كوریوكارسینوما بدخیمی‌هایی هستند كه از حاملگی‌های طبیعی یا حاملگی مول هیداتیفرم مشتق می‌شوند. باقیماندن عمیق سلولهای سیتوتروفوبلاست (سلولهای ریشه جفت) متعاقب زایمان و بعد از تولد جفت یا برداشتن مول هیداتیفرم به روش جراحی می‌توانند ترانسفرمه شوند، زیرا نمی‌توانند فیوز شده و به سلولهای سینسیتیو تروفوبلاست خوش‌خیم تبدیل شوند. این سلولها بعداً HCG هیپرگلیكوزیله تولید نموده كه موجب پیش‌برد تهاجم می‌گردد. سلولهای تروفوبلاست ترانسفورمه به تمام رحم دست‌اندازی نموده و به كلیه، ریه و مغز متاستاز می‌دهند. نئوپلاسم تروفوبلاستیك حاملگی یا كوریوكارسینوما یكی از مهاجم‌ترین بیماریهای بدخیم شناخته شده برای انسان است و به شیمی درمانی پاسخ داده و بقا 5 ساله بالایی در حدود 90-80 درصد موارد را دارد.

همانطور كه گفته شد در این بیماری مقادیر زیادی HCG هیپرگلیكوزیله آزاد می‌شود كه اگر به درستی اندازه‌گیری گردد بیمار سریعاَ جهت بررسی مرحله بیماری سی‌تی‌اسكن شده و تحت شیمی درمانی قرار می‌گیرد.

 

 

6- درمان با HCG:

     هنگامی‌كه از HCG به عنوان دارو جهت القای تخمك‌گذاری استفاده می‌شود، غلظت سرمی آن پس از تزریق 5000 واحد بین‌المللی  HCG به  IU/L1000-500 رسیده و در طی 12-8 روز به كمتر از IU/L 5 می‌رسد.

 

7- HCG هیپوفیزی:

HCG هیپوفیزی به طور معمول و طبیعی و در مقادیر بسیار كم در طی سیكل قاعدگی تولید می‌شود. مقدار HCG هیپوفیزی در حدود1:120 هورمونLH یا كمتر از IU/L 2 است. این نوع HCG فقط در طی سالهای یائسگی تولید می‌شود.

HCGهیپوفیزی40 برابر قویتر از LH عمل می‌كند در صورتی‌كه معدل ساخت آن بسیار كم است (در حدود 1:120 غلظت LH).

فرض شده كه HCG هیپوفیزی بر روی گیرنده مشتركLH/HCG  اثر نموده و به طور قابل‌توجهی اعمال سیكل قاعدگی را شدت می‌بخشد. هنگامی‌كه زنی یائسه می‌گردد تولید استروژن و پروژسترون در آن متوقف شده و آمنوره می‌گردد. در اوایل یائسگی یا حوالی آن كه این توقف جزئی است اولیگومنوره ایجاد می‌شود.

وقتی كه تولید استروژن كاهش یافت (در حوالی یائسگی) یا كاملاً متوقف شد (در یائسگی) هورمون GnRH به طور قابل‌ملاحظه‌ای تولید FSH،LH  را توسط هیپوفیز تشدید نموده به همین دلیل مقدارHCG  هیپوفیزی از حالات قبلی بیشتر می‌گردد. در دوران پیش از یائسگی و یا در یائسگی مقدار هورمون ممكن استIU/L  39-1 بوده كه قابل اندازه‌گیری با تمام روشهای اندازه‌گیری HCGمی‌باشد.

افزایش مقدار HCG ممكن است به‌طور طبیعی در افرادی كه در دوران یائسگی قرار دارند و یا در افرادی كه تاریخچه برداشتن تخمدان یا اووفروكتومی یا سالپینگو اووفروكتومی دوطرفه (تخمدان و لوله‌های فالوپ برداشته می‌شوند) را دارند، مشاهده می‌شود. این افزایش مقدار HCG كاملاً عادی طبیعی و بی‌ضرر است. شناسایی منشأ HCG  هیپوفیزی جهت حذف سایر حالات احتمالی تولید HCG (سرطان‌ها و بیماری‌های ترفوبلاستیك) بسیار مهم است. در یك مقاله خانم غیرباردار مبتلا بهCRF  گزارش شده كه آزمایش HCG سرمی وی مثبت بود. محققان علت این افزایش را اختلال در كلیرانس كلیوی می‌دانند.

 

طبقه بندی: هورمون شناسی، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
میزان رضایت مندی شما از گزارش کار ارسال شده چقدر می باشد؟

صفحات جانبی

قالب وبلاگ