تبلیغات
علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد - نسیم بهار...
علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد
کارگروه علمی- پژوهشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 29 اسفند 1392

در آغاز هیچ نبود ، کلمه بود، " خدا بود" نوروز شد، حرفها شکفت، زیبا و اهورایی شد، پاره های وجود و هست شدن آدمی و فهمیدن و زادن شدن ها و آفریدنها حادث گردید، عدم ، رخت بر بست و نشان از نشان دهنده ای و خلق کننده ای تجلی یافت، نوروز آمد و همی آمد با خوبیها ، در دست آب زلال برای تشنه دلی از عشق ، مهربانی و حیات، زیستن و زندگی و معاد.

    نوروز این گنج مجهول از غیب پنهانتر با طلوع حیات آدم آغاز شد.

    با آن روشنایی بامداد بر ساحل اقیانوس جانها لنگر انداخت و جوانه دلها آرام آرام  سجده بر خاک عبودیت زدند و اهریمن، آتش و سیاهی رفت.

  و این نوروز نخست روز خلقت ، ادامه یافت ، کم کم حیات بخشید و فروتن ماند تا " ذره عشق " به محمد (ص)،  علی (ع) ، فاطمه (س) ، عیسی ، موسی ، ابراهیم ، نوح و آدم ، تو را رستن آغاز و برای رستاخیز نهایی غرص نماید .

  نوروز، حرف و القبای هر روز نو و بلکه نمایش هر حقیقت دوران در اشتیاق سوزان انسانها با دیدگاه تولد معراج ، زادن و تولد آنچنان خلق خالق فوق مخلوقی ، برای هدف دادن به رمزی ژرف که  جسم  زوال است و روح فنا ناپذیر، پس هستیم و همیشه هستیم  تا آشتی این دو که رستخیزی است.

  نوروز سفیر خبر از روز نو رستاخیز موعود و میعاد و ابلاغ رسالت و بیان شریعت آفرینش بر دلیل معاد و سوره علق، بخوان بنام پروردگارت که جهان هستی را آفرید.

  آغاز آدم ، ختم روزهای کهنه قبل از آدم ، دمیدن روح در اولین مشت خاک ، شروعی نو برای آدم ، نوح ، ابراهیم ، مو سی ، عیسی ، محمد (ص) ، علی(ع) و بخوان به نام پروردگارت خلق کرد انسان را از مشتی خاک و آدم رستن آغاز کرد و نهال سبز حقیقت شد.

  نوروز بمعنای روز نجات بشر، شروع نبوت ، آغاز رسالت یعنی نوح که به فرمان اویش دور ریخت کهنه را غرق کرد ستم را تا کوه " جودی " شد بستر دریا و بعد آن گلستان آتش ابراهیم ، شکست خدایان مرئی و سنگی ، بپا کرد کعبه جانها تا شکار کرد پاکی دلها، ذبح اسماعیل، شرم کویر از هاجر ، بهاری نو زایید.

  رستن آغاز شد روی تپه " جلجتا" با مصائب مسیح بردار صلیب با پایان وسه ها ، چون همه چیز آغاز گشته است ، " وظیفه انجام رسیده " تا نوروز یر کشیده .

  او در نوروز گفت:" محمد (ص) بخوان بنام پروردگارت که خلق کرد انسان را از مشتی خاک"، بعد آدمی در زمین عشق رستن آغاز کرد و نهال سبز حقیقت شد.

  سبزه ها در دامن های پر چین و شکن دلها با صدها پرده، ناز عشق آفرینند تا هر کی با معجره هنر و آیت به ذوق و زیبایی خداوند ، آنچنان مهد تماشایی شوند که این باز خالق خوبیها را نه در رویا و خیال بلکه برخاک هم آشکارتر بینند.

    نوروز دگری است معراج رفتنها ، لیله القدرها ، ختم نبوتها .

   "یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی ارجعی الی ربک راضیته مرضیه "

   نوروز در نوروز یعنی غدیر خم ، شروع روز پیوند نبوت به امامت بمعنای کامل رسالت ، آغاز حقیقت ، عدالت ، حرمت و کرامت انسانی و رسیدن به وحدانیت است.

  نوروز یعنی بیاغازیم حرکت دل را به سمت هرم خوییها که ذره ای از آن طبیعیت بکر بهار زینت رویت خالق یکتا است.                      

  نوروز نوزاد زمین در لرزش دامن خورشید در بستر حریر آسمان متولد و چشم گشود و سرابی در کویر زمان ، مناره ای در سر زمین کافران و نشان فرصتی تنگ از بیان فاصله زمان و مکان و هشدار به آخر الزمان است.

  " نوروز صوری " آغاز تقسیم نشاط ، دادن سهم شادی به دیگران، همگان و مردمان بلکه مخلوق زمین و زمان و حرمت گذشتگان و در آغوش گرفتن خردسال یتیمی که سرا پا، دو چشم خیره و یک دهان باز منتظر که عید برایش بازی خیال است.

  گل نکردن نوزاد قطره های جاری ذوب یخهای اب شده در آتش خورشید گداخته که به هوای دریا با شتاب از هر جستن و هر سر بر کشیدنی در پیچ و خم کوهستان ، تپه ها ، کمینگاها و دره ها چشم به دشت و صحرای باز و هموار گشود تا در دامن دریای طغیانگر و مواج مادر منتظر ، آرام گیرد و صدفی را به مروارید نشاند.

  نوروز یعنی رهایی بچه ماهی قرمز که همچون قلبی خونین می تپد در اسارت تنگی به ذلتنگی که از مادر ندیده اش سووال بی جواب آب چیست؟ را بپرسد.

  نوروز یعنی پامال نکردن جوانه بذر شقایقی که از بی رحمی کویر ،توسط  مور و یا موریانه ، نه بر کف خاک شهر ، جاده و سنگ ،اما به سینه دل دشتها رفت تا عشق را در بلبلی و زیبایی را در چشم مردمانی با رنگ خونگون خود بکارد.

  این تنها نماد و پدیده آشکار و رویای با نگاه سحر آمیز از دلارامی سخن می گوید و از دو شقه نبودن بشریت، نبود ستم کار و ستم پذیر و تجدید نسل بشر ؤ آموخته های نیا موخته و پاک کردن لوح سینه از کینه با آب مهر و نکویی حرف می زند.

  نوروز بهترین روز از بوسه بر دستان مادر سخن می گوید.
طبقه بندی: +....، 
ارسال توسط کارگروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزادبروجرد
آرشیو مطالب
نظر سنجی
میزان رضایت مندی شما از گزارش کار ارسال شده چقدر می باشد؟

صفحات جانبی

قالب وبلاگ